vi Tiếng Việt
Chống thấm nghịch vách tầng hầm

Chống thấm nghịch vách tầng hầm

1. Vị trí thi công –  Thi công chống thấm mặt trong vách hầm. 2. Vật liệu sử dụng – GPS® Cro 15 (hợp chất chống thấm mao dẫn bê
Chống thấm thuận vách tầng hầm

Chống thấm thuận vách tầng hầm

1. Vật liệu sử dụng– GPS® Top Coat  (hợp chất chống thấm gốc xi măng Polymer) cải tiến hai thành phần cao cấp. a. Đặc điểm kỹ thuật vật liệu–

Phụ gia bê tông

* GPS® 1000, 1500 (Phụ gia bê tông) * GPS® Silicafume SF90 (Phụ gia Silicafume)

Chống thấm bể – Kênh xả

* GPS® Water stop (Băng cản nước PVC) * GPS® Membrane (Chống thấm 1 thành phần gốc Bitume) * GPS® Epotar FN (Chống thấm gốc hắc ín)