vi Tiếng Việt
Chống thấm nghịch vách tầng hầm

Chống thấm nghịch vách tầng hầm

1. Vị trí thi công –  Thi công chống thấm mặt trong vách hầm. 2. Vật liệu sử dụng – GPS® Cro 15 (hợp chất chống thấm mao dẫn bê
Chống thấm thuận vách tầng hầm

Chống thấm thuận vách tầng hầm

1. Vật liệu sử dụng– GPS® Top Coat  (hợp chất chống thấm gốc xi măng Polymer) cải tiến hai thành phần cao cấp. a. Đặc điểm kỹ thuật vật liệu–