vi Tiếng Việt
  • Dự Án: Nhà Máy Nhiệt điện Vân Phong 1
  • Chủ Đầu Tư: Tập đoàn Sumitomo Corporation
  • Khách Hàng: Bạch Đằng 234, CC1
  • Địa Chỉ: Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Nhiệt điện Vân Phong

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 do Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) làm chủ đầu tư với tổng vốn lên tới 2,58 tỷ USD. Theo kế hoạch, cả 2 tổ máy với tổng công suất 1.320MW sẽ được hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành thương mại trong năm 2023. Mỗi năm, nhà máy dự kiến cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh. Lượng điện này được truyền tải thông qua đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng cho khu vực miền Nam.

Dự án BOT Nhiệt điện Vân Phong - Vĩnh Tân: Nếu chậm tiến độ, có thể phải bồi thường 5.000 tỷ

Dự án này được triển khai từ năm 2007, nhưng đến tháng 7-2017 mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tháng 10-2018, dự án chính thức ký kết hợp đồng BOT, hợp đồng mua bán điện và được cấp bảo lãnh của Chính phủ

Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong là dự án động lực, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và Khu Kinh tế Vân Phong nói riêng. Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần thực hiện an ninh năng lượng cho hệ thống lưới điện quốc gia; giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách địa phương. Không chỉ vậy, dự án được kỳ vọng sẽ có sức lan tỏa, thúc đẩy, thu hút các dự án khác đầu tư vào Khu Kinh tế Vân Phong, phát triển công nghiệp địa phương, tạo sức bật cho kinh tế Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ.

Sản phẩm GPS đã sử dụng trên dự án Nhiệt điện Vân Phong 1

Nhiệt điện Vân Phong 1 đã tin tưởng và sử dụng những sản phẩm của GPS Việt Nam trên công trình của mình bao gồm :

  • Tất cả sản phẩm GPS®…