vi Tiếng Việt

Đổ vữa rót cho vữa cầu, ke co dãn, bệ máy

* GPS® Grout (M60 – M120) (Vữa rót không co ngót gốc xi măng)
* GPS® Grout P (M60 – M120) (Vữa bơm không co ngót gốc xi măng)

Bình Luận

Địa chỉ Gmail và Số điện thoại của bạn sẽ không được công bố.